Let us be Curious

Algemene voorwaarden

 1. Luxuria Events regels en voorwaarden
 2. Luxuria Events organiseert besloten feesten, tickets zijn naam gebonden, persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 3. Een ticket kan worden aangeschaft via een persoonlijke inlogcode die wordt toegewezen na aanmelding op de website www.letusbecurious.nl.
 4. Er worden geen tickets aan de deur verkocht op het evenement zelf.
 5. Bij het invullen van een lidmaatschap-aanvraag, dienen gegevens waarheidsgetrouw ingevuld te worden met echte persoonlijke foto's waarop beide gezichten herkenbaar moeten zijn.
 6. Bij het opgeven van onvolledige of valse informatie of bij een vermoeden van valse gegevens of foto's heeft de organisatie het recht de aanmelding te weigeren.
 7. Bij het aanmelden voor het lidmaatschap, en het aanvaarden van onze Algemene Voorwaarden, nemen deelnemers ook kennis van onze privacy-verklaring die conform GDPR en AVG wetgeving is opgesteld.
 8. Wanneer valse profielen na het toekennen van het lidmaatschap ontdekt worden kan het lidmaatschap alsnog ingetrokken en geweigerd worden. Indien leden tickets hebben aangeschaft met een vals profiel, zullen deze tickets worden geannuleerd en is het lidmaatschap niet meer geldig of mogelijk, ook niet bij een nieuwe aanmelding.
 9. Tickets worden bij de toegang van het evenement gecontroleerd door de organisatie op naam. Als de namen of foto's waarmee men zich heeft geregistreerd of waarmee tickets zijn aangekocht niet waarheidsgetrouw blijken te zijn en dus niet overeenkomen met de personen die zich bij de ingang van het evenement aanmelden, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd en zal het lidmaatschap geannuleerd worden. Tickets worden dan ook niet terug betaald en toekomstig lidmaatschap is niet meer mogelijk.
 10. Enkel stellen m/v hebben toegang tot de door Luxuria Events georganiseerde evenementen, uitzonderingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de organisatie.
 11. De minimum leeftijd is 18 jaar
 12. Seksuele handelingen en/of gemeenschap is niet toegestaan op onze events.
 13. De organisatie van Luxuria Events is vrij in het al dan niet toekennen van een lidmaatschap. Het invullen van het aanmeldformulier, garandeert geen toelating. Wanneer toelating wordt geweigerd ontvangen deelnemers een bericht.
 14. Drugsgebruik en overmatig alcohol gebruik is niet toegestaan.
 15. Het betreden van het evenement is altijd op eigen risico.
 16. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 17. Als er materialen in eigendom van de locatie of Luxuria Events beschadigd of vernield worden, is de bezoeker aansprakelijk voor herstelling of vergoeding hiervan.
 18. Het is niet toegestaan om foto's en/of video's te maken op onze evenementen (m.u.v. door de organisatie ingehuurde foto- en videograven).
 19. De foto's en video's worden geplaatst op de website www.letusbecurious.nl. Alleen leden hebben toegang tot de media-pagina van onze website www.letusbecurious.nl.
 20. De foto's en video's die op het openbare deel van onze website www.letusbecurious.nl worden geplaatst zullen worden gecensureerd, zodat niemand herkenbaar in beeld verschijnt.
 21. Als lid stem je in met het plaatsen van foto's/video's op de website. Echter staat er een foto tussen van jou, waar je het niet mee eens bent. Dan kan het verzoek worden ingediend om de foto te laten verwijderen.
 22. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op onze evenementen, deze dienen te worden opgeborgen in de aanwezige lockers.
 23. De organisatie behoudt zich het recht voor iedereen die zich misdraagt te verwijderen en te weigeren op een volgens evenement dat wordt georganiseerd door Luxuria Events.
 24. Om veiligheid te garanderen kunnen de bewakingsagenten een niet systematische controle uitvoeren en na toestemming overgaan tot oppervlakkige betasting van de kledij en controle van de bagage. Bij weigering van dit verzoek, kan de toegang tot het feest worden ontzegd. Restitutie van het ticket is niet mogelijk.
 25. Gebruik van de garderobe en/of lockers is altijd op eigen risico. Luxuria Events is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van jassen, tassen, overige persoonlijke bezittingen.
 26. De dress code is een belangrijk onderdeel van onze evenementen en moet worden opgevolgd door de deelnemers.
 27. De dress code wordt bij binnenkomst beoordeeld en wanneer hier niet aan wordt voldaan kan de toegang tot onze evenementen worden geweigerd. Restitutie van de tickets is niet mogelijk.
 28. In geval van geweld of orde verstoring zullen de veiligheidsagenten hier tegen optreden en zal de politie worden ingeschakeld.
 29. Bij het aantreffen van wapens of drugs wordt de kwestie overgedragen aan de lokale politie.
 30. Bij calamiteiten dient u zich te houden aan de instructies van de bedrijfshulpverleners.
 31. De organisatie behoudt zich het recht voor iedereen die zich misdraagt te weigeren en/of te verwijderen van het evenement. Daarnaast kan de toegang tot alle volgende evenementen worden ontzegd. Restitutie van het ticket is niet mogelijk.
 32. Het meebrengen van eigen drank of voedsel is niet toegestaan.
 33. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookruimte(s).
 34. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website of de evenementen van Luxuria Events, berusten uitsluitend bij de organisator. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en de evenementen van Luxuria Events in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.
 35. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker van de website en iedere bezoeker van de evenementen die Luxuria Events organiseert. Elke zulke bezoeker geeft aan, door het bekijken van de website of door een e-ticket aan te schaffen of zich in te schrijven als gast of lid, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. Elke zulke bezoeker dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon mag worden verwacht. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 36. Door het accepteren van onze Algemene Voorwaarden, stemt u ermee in dat Luxuria Events de opgegeven persoonlijke informatie mag gebruiken voor het versturen van e-mails voor promotionele en/of informatieve doeleinden.
 37. Respect, Privacy en Discretie zijn drie kernwaarden voor Luxuria Events. We verwachten dat iedereen zich naar deze waarden gedraagt.

Luxuria Annulering regels:

 • Annuleren van tickets is niet mogelijk. Welk kan men zelf zorgdragen voor een ander stel m/v.
 • Dit vervangende stel dient zich van tevoren eerst aan te hebben gemeld via de website www.letusbecurious.nl.
 • De gewijzigde namen van de deelnemers dienen ten minste 24 uur voor het evenement aan info@letusbecurious.nl per email te worden gemeld.
 • Tickets kunnen worden uitgeprint of digitaal (telefoon) ter controle worden aangeboden voor toegang tot het evenement.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Luxuria Events.
 • Luxuria Events behoudt zich het recht voor wegens calamiteiten of andere oorzaken de datum, locatie, begin en/of eindtijden van een evenement te wijzigen.
 • Restitutie van ontvangen gelden is mogelijk indien de organisatie het evenement zelf verplaatst en/of annuleert (bijv. door aanscherping van de Coranamaatregelen door de Rijksoverheid)
 • Bij restitutie zal de ticketprijs volledig worden teruggestort, evt. service- en/of betalingskosten welke in rekening zijn gebracht door onze ticketprovider zullen niet worden vergoed.
 • Bij annulering/verplaatsing van een evenement ontvangen de deelnemers een e-mail met daarin de mogelijkheid hun tickets te behouden en/of de mogelijkheid tot compensatie.
 • De mogelijkheid tot restitutie is gedurende tenminste 2 weken na berichtgeving, daarna vervalt dit recht en worden de tickets automatisch omgezet naar het eerst volgende en/of het verplaatste feest.
 • Mocht een feest door calamiteiten op een andere datum plaatsvinden, dan hebben deelnemers naast restitutie ook de mogelijkheid om te kiezen voor een voucher, welke een jaar geldig is, daarna vervalt dit tegoed.
 • De organisatie behoudt zich het recht om locaties, hotel en/of overige zaken te wijzigen in aanloop naar een evenement, mits gelijkwaardig en in lijn met hetgeen is aangegeven in de berichtgeving naar deelnemers.
 • Wanneer een deelnemer bij annulering kiest voor een voucher dan kan deze worden ingewisseld op een toekomstig feest (<1 jaar), evt service-en betalingskosten worden ook in dit geval niet opgenomen in het tegoed op de verstrekte voucher.
 • Overname van Tickets is geheel voor eigen risico. I.v.m. namenlijst controle, dienen de gewijzigde namen van de deelnemers ten minste 24 uur voor het feest aan info@letusbecurious.nl per email te worden gemeld.
 • Wij adviseren geen tickets over te nemen van mensen die je niet kent.
 • Check en bewaar de naam en het adres van de aanbieder.

Contactgegevens:

 • Luxuria Events
  Rietheuvel 15
  4251 DN Werkendam
  Kvk-nr: 83161953
  Btw-id: NL003791945B78
  Reknr: NL64 KNAB 0409927252
  E-mail: letusbecurious@gmail.com
  Wij zijn van ma t/m vr tussen 09:00 - 17:00  te bereiken op bovenstaand e-mail adres